درب فلزی شیک

درب فلزی شیک با ورق پانچ این درب قابلیت ساخت در انواع مختلف را داراست.