درب فلزی پارکینگ

درب فلزی طرح گلبرگ مخصوص درب های حیاطی وپارکینگی با وزن متعادل