درب چوبی فلزی
درب تلفیقی چوب وفلز

درب تلفیقی چوب وفلز ساخته شده از چوب خارجی و فلزکاری دستی /گروه صنعتی تبریز استپ