درب فرفورژه دست ساز

درب فرفورژه دست ساز با نام الیزه این درب از موزه ی هنرهای تجسمی فرانسه کپی برداری شده وقابلیت اجرا در نرده درب نفر رو وابعاد گوناگون را داراست