درب هنری الیزه
درب فرفورژه تمام دست ساز

درب فرفورژه هنری تمام دست ساز اثر هنری وساخته وپرداخته شده توسط گروه صنعتی تبریز استپ به ارتفاع شش متری وعرض چهار متری که یکی از درب های فوق العاده در ایران می باشد