درب فرفورژه
درب فرفورژه دست ساز،

درب فرفورژه تمام دست ساز با نام معروف الیزه که نمونه اجرایی از گروه صنعتی تبریز استپ می باشد .نسخه اصلی این درب در کشور فرانسه ودر سال 1900ساخته شده است