درب فرفورژه
درب فرفورژه

درب فرفورژه با نام معروف الیزه نمونه اجرایی گروه صنعتی تبریز استپ.که یکی از زیباترین درب های ساخته شده در ایران می باشد