درب طرح سلطنتی

درب سلطنتی

درب طرح سلطنتی

درب طرح سلطنتی با طراحی منحصر بفرد یکی از زیباترین درب های ساخته شده در ایران می باشد.

در ساخت این درب از بهترین نوع گل های چدنی وچهار پهلو های نمره شانزده ودوازده استفاده گردیده است .

درب سلطنتی نمونه اجرایی گروه صنعتی هنری تبریز استپ می باشد .