درب سلطنتی ویلایی

درب سلطنتی ویلایی

درب سلطنتی

درب طرح سلطنتی 

درب طرح سلطنتی گروه صنعتی تبریز استپ

این درب با ابعاد عرض هفت ونیم متر وارتفاع حدود پنج ونیم متر وبا وزن دو تن ونیم یکی از نمونه اجرایی گروه هنری تبریز استپ می باشد

رنگ آمیزی این درب با رنگ اتومبیلی مات انجام گردیده است

در ساخت این درب از قطعات خاص چدنی وجهار پهلو های نمره شانزده ودوازده  استفاده گردیده است که جلوی خاصی به درب تالار داده است

لوکیشن این درب .در ماهدشت کرج بلوار بی بی سکینه است