درب سلطنتی

درب سلطنتی

 

درب سلطنتی

درب سلطنتی با ساختار زیبا وانبوهی از فرفورزه وگل های چدنی خاص

که زیبایی دو چندان به این درب بخشیده است.

این درب یکی از نمونه کار های اجرایی گروه صنعتی هنری تبریز استپ می باشد