درب حیاط لوکس

درب حیاط لوکس

درب حیاط لوکس

درب حیاط لوکس با نام گلدیس که طراحی ونمای بسیار جذاب ودلنشینی از خود بجا گذاشته است.

در طراحی این سیبک از هنر ریخته گری وطراحی ها برجسته استفاده شده که می تواند جایگزین خوبی برای چوب باشد .

تلفیق فلز آهن وچوب ترموود در این درب بسیار جذاب بوده وهنر طراحی درب را دلنشین کرده است