درب فرفورژه الیزه

درب الیزه

درب فرفورژه

درب فرفورژه الیزه که یکی از نمونه کار های گروه هنری تبریز استپ می باشد .

این درب به ارتفاع حدود شش متر ونیم وعرض کار چهارونیم اجرا شده

واز چهارپهلوی نمره بیست در ساخت این درب استفاده گردیده .

این درب در تمامی ابعاد قابل ساخت  است ودر هر متر مربع این درب حدود هشتاد کیلو متریال استفاده شده است.