درب الیزه

درب الیزه

درب الیزه
درب الیزه

درب الیزه حیاطی که به صورت خاصی طراحی واجرا شده

این نمونه درب ساخته شده در شهر اربیل عراق نصب گردیده ،

ودر ساخت این درب فرفورژه دستساز از چهار پهلوی نمره شانزده وگل های چدنی استفاده گردیده است