چند نمونه از نرده های که در جهان معروف هستند را برایتان به نمایش می گذاریم

نرده فرفورژه
نرده فرفورژه آلومینیومی
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز .موزه پتیت پالایس فرانسه
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز .فرانسه
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز .فرانسه
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز .فرانسه
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز .موزه پتیت پالایس فرانسه
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه آلومینیومی
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه دست ساز
نرده فرفورژه
نرده فرفورژه آلومینیومی

گروه صنعتی تبریز استپ تولید کننده انواع نرده های فلزی دست ساز وبه روش ریخته گری در شمالغرب کشور تبریز